Milieu

milieu

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET MILIEU

Filta gelooft dat het realiseren van een schoner milieu bij onszelf begint. Wij zoeken, zowel intern als extern, continu naar mogelijkheden om duurzaam te zijn. Hiermee trachten we elke dag een steentje bij te dragen aan de bescherming van het milieu. Elk product of dienst die we aanbieden wordt aan een grondige test onderworpen. Dit om te zorgen voor een verhoging van de duurzaamheid en toch onze klanten geld te besparen. Tevens geloven wij dat het onze verantwoordelijkheid is om onze klanten bewust te maken om ook bij te dragen aan een schoner en beter milieu.

ONZE MISSIE

Onze missieĀ is om de bewustwording te kweken, zodat consumenten, restaurants en kleine ondernemers een duurzaam huishouden, restaurant of bedrijf kunnen runnen.

WIST U DAT

  • In tegenstelling tot diesel uit aardolie, de verbranding van gerecyclede plantaardige olie geen schadelijke zwaveldioxide (SO2) uitstoot, een belangrijke veroorzaker van zure regen
  • Het recyclen van plantaardige olie 80% minder CO2 oplevert dan gebruik van diesel gewonnen uit aardolie en dat dit een wezenlijke bijdrage levert aan het verminderen van de opwarming van de aarde
  • Voertuigen die lopen op biodiesel uit gerecyclede plantaardige olie ongeveer 50% minder koolstofmonoxide (CO) produceren dan wanneer deze op diesel gewonnen uit aardolie zou lopen
  • Tot biodiesel gerecyclede frituurolie ook minder kankerverwekkende deeltjes en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) uitstoot dan op aardolie gebaseerde diesel

WAARDERING VOOR BETROKKENHEID

Wij waarderen het vertrouwen van onze klanten en dat zij een bijdrage leveren aan de verbetering van het milieu door ook frituurolie te recyclen. Tevens helpen we onze klanten zo dat ze duurzaam kunnen ondernemen en dit ook naar buiten toe uitdragen.